ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ FX

Vextrader เป็นผู้บุกเบิกในโลก Forex ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศที่คล้ายคลึงกัน

การที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้ส่งผลกระทบต่อตลาด Forex ในระยะยาวนั้น ที่จริงแล้วผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลทางเศรษฐกิจนี้ จะเกิดในทันทีมากกว่า

บ่อยครั้งที่ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดแลกเปลี่ยนคือประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดและมีการเปรียบเทียบสกุลเงินกับหุ้นในประเทศนั้นๆ ที่จริงแล้วข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ก็จะคล้ายคลึงกับข้อมูลรายได้ของ บริษัท หรือองค์กรธุรกิจเองด้วย

06-min

ความสำคัญของปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางของสกุลเงินของประเทศได้

ในทางกลับกันเหตุการณ์ปัจจุบันและข่าวการเงินก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นความสำคัญของปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งแปดประการต่อไปนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในตลาด Forex ด้วย

ปัจจัยที่ 1 - ข้อมูลการจ้างงาน

การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นชื่อที่มอบให้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนผู้ที่มีงานทำในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งสำนักงานสถิติแรงงานจะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน ทั้งนี้การจ้างงานที่ลดลงอย่างมากจะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังหดตัว ในขณะที่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองเช่นกัน

ปัจจัยที่ 2 - อัตราดอกเบี้ย

สิ่งนี้จะถือเป็นจุดสนใจหลักในตลาด Forex เสมอ เพราะธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดนโยบายการเงินและอุปทาน ดังนั้นในขณะเดียวกันจึงเป็นจุดสนใจหลักของนักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดต่างๆ ด้วย

ปัจจัยที่ 3 - อัตราเงินเฟ้อ

สิ่งนี้เป็นการวัดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากการที่ประเทศหนึ่งๆ มักจะมีการจัดกลุ่มสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยการเพิ่มขึ้นของราคาก็จะเป็นการระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อด้วย และเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นค่าเงินของประเทศนั้นๆ ก็มีอัตราลดลงนั่นเอง

ปัจจัย 4 - ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

เป็นการวัดค่าสินค้าและบริการที่เสร็จสิ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดย GDP จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท:

  • การใช้จ่ายทางธุรกิจ
  • การใช้จ่ายภาครัฐ
  • การบริโภคภาคเอกชน
  • การส่งออกสุทธิทั้งหมด

ปัจจัยที่ 5 - ยอดการค้าปลีก

การวัดยอดขายที่บันทึกโดยผู้ค้าปลีกในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้น จะเป็นการสะท้อนถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ายอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงระยะเวลานั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วดีขึ้น หรือแย่ลง เพื่อที่ผู้เข้าร่วมการตลาดจะได้ทราบว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเพียงใด

ปัจจัยที่ 6 - สินค้าคงทน

สินค้าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่สามปีขึ้นไปถือเป็นสินค้าคงทนและวัดจากปริมาณที่สั่ง จัดส่ง หรือไม่บรรจุในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเครื่องบ่งชี้การใช้จ่ายทางเศรษฐกิจหรือการขาดแคลนอีกด้วย

ปัจจัยที่ 7 - การค้าและการไหลของเงินทุน

ค่าสกุลเงินสามารถได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากกระแสเงินซึ่งเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อการนำเข้าเกินกว่าการส่งออกจะมีแนวโน้มที่ค่าเงินจะลดลง การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในประเทศก็จะสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามได้เช่นเดียวกัน

ปัจจัยที่ 8 - เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคและภูมิศาสตร์การเมือง

การเลือกตั้ง วิกฤตทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน และสงคราม ก็สามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในตลาด Forex ได้เช่นกัน เหตุการณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศได้เลยทีเดียว

ควบคุมอนาคต
ทางการเงินของคุณ

ความสำเร็จไม่ได้มาจากคนที่ไม่ทำอะไรเลย เข้าใจอนาคตของคุณในวันนี้และให้พวกเราพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งทางการเงินที่สูงขึ้นไปอีก!